Yhdistys

TURVALINKKI RY on Kuopiossa vuonna 1995 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa erityisryhmille päivätoimintaa sekä vuokra-asuntoja. Toimimme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten sekä toiminnallisten ja ammatillisten mahdollisuuksiensa tukemiseksi ja lisäämiseksi.

Tavoitteena on asiakkaidemme mahdollisimman omatoimisen ja itsenäisen elämän saavuttaminen tukemalla ja aktivoimalla heitä käyttämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Yhdistyksen päivätoiminnalle, hallinnolle ja projektitoiminnalle on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) mukainen laaduntunnustus Labquality Oy:n toimesta.

Arvomme

Elämän
turvallisuus

Yhteisöön
osallisuus

Elämän
mielekkyys

Taloudellisuus

Toimintaperiaatteet

YHTEISÖÖN OSALLISUUS

 • Ryhmään kuulumista
 • Yhdessä tekemistä ja jakamista
 • Toisten huomioonottamista ja huomioon otetuksi tulemista (kuulluksi tuleminen+ kuuleminen)
 • Turvallisuutta

Kanssaihmisyys

 • Välittämistä
 • Yksilönä arvostamista

Avoimuus

 • Asioiden puhumista totuudenmukaisesti
 • Kohtaamista
 • Kriittisyyden hyväksymistä

YHTEINEN OSALLISTUMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

 • Vaikutusmahdollisuuksia
 • Omien mielipiteiden sanomiseen kannustamista
 • Vastuuta itsestä ja muista

Jatkuvuus

 • Yhteydenpitoa

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja.
Markku Valjakka, psykologi, perheterapeutti

Hallituksen varapuheenjohtaja
Ari Asikainen, psykiatri, psykoterapeutti

Hallituksen jäsenet

Hilkka Karvonen, liikkeenjohdonkonsultti, toimitusjohtaja

Marjukka Nurro, SHO, KM, lehtori, emerita

Irja Sokka, TtM, kehittämispäällikkö

Toiminnanjohtaja
Janne Hiltunen, puh. 044 386 5544

YhteistyökumppaniT

Asiakasyhteistyö

Kuopion psykiatrian keskus
Päihdepalvelusäätiö
Kuopion kaupunki
Pohjois-Savon hyvinvointialue
 

Yhdistykset

Hyvä Mieli ry Mielenterveyden keskusliitto
OMA ry
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry
Suomen mielenterveysseura ry

Oppilaitokset

Itä-Suomen yliopisto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu

Rahoittajat

Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon hyvinvointialue
STEA

TURVALINKKI RY on Kuopiossa vuonna 1995 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa erityisryhmille päivätoimintaa sekä vuokra-asuntoja.

TURVALINKKI RY

Kasarmikatu 2

70110 Kuopio

puh. 044 386 5544
 

Päiväntasaaja

Kasarmikatu 2, 70110 Kuopio
paivantasaaja@turvalinkki.fi
Puh. 044 576 0085

Kulttuuripaja Luode

Kasarmikatu 2, 70110 Kuopio
kulttuuripajaluode@turvalinkki.fi
Puh. 044 730 0241 
puh. 044 720 7107