TURVALINKKI RY:n toimisto
Kaartokatu 9, rak. A 1, ovi 3
70620 Kuopio
toimisto[at]turvalinkki.fi

Jarkko Liukkonen
toiminnanjohtaja 
044 054 5547

TURVALINKKI RY

TERVETULOA TURVALINKKI RY:N PALVELUIDEN PIIRIIN
ASUMAAN, RENTOUTUMAAN JA OLEILEMAAN.

TURVALINKKI RY on 1995 perustettu yleishyödyllinen yhdistys joka tarjoaa erityisryhmille asumispalveluita ja päivätoimintaa. Tavoitteena on tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujien elämänhallintaa ja raittiutta. Toimimme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten sekä toiminnallisten ja ammatillisten mahdollisuuksiensa tukemiseksi ja lisäämiseksi.

Tavoitteena on asiakkaidemme mahdollisimman omatoimisen ja itsenäisen elämän saavuttaminen tukemalla ja aktivoimalla heitä käyttämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan.

Yhdistyksen asumispalveluille, hallinnolle ja projektitoiminnalle on jo myönnetty toinen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) mukainen laaduntunnustus numero 89/2013 Labquality Oy:n toimesta.